O mnie

Jakub Krzysztof Wielgopolan

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą, pomocą psychologiczną zajmuję się od końca lat 90. (ur. 1962). Jestem magistrem psychologii (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz magistrem filozofii (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie). Posiadam międzynarodowy certyfikat uprawniający do pracy w obszarze poradnictwa i pomocy psychologicznej wiedeńskiej szkoły psychoterapeutycznej „Analizy Ezgzystencjalnej i Logoterapii” GLE (International Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Wien). Dodatkowo ukończyłem „Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii” w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, „Kontakt w sytuacji pomagania” oraz „Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Szpitalu w Tworkach oraz w Szpitalu psychiatrycznym na ul. Dolnej w Warszawie, Instytucie Genetyki Generacja oraz w praktyce prywatnej. Zajmuję się wsparciem psychologicznym, psychoterapią indywidualną (też młodzieży od lat 18, pracowałem w ośrodku stowarzyszenia „Alternatiff” zajmującego się wsparciem psychologicznym dla tzw. trudnej młodzieży), terapią grupową, par oraz rozwojem osobistym (life coaching). Uzyskałem certyfikat trenera prowadzącego ćwiczenia uwalniające od napięć, stresu i traum – TRE (Trauma and Stress Releasing Excercises). Obecnie współpracuję z ośrodkiem „Owocne miejsce” w Warszawie.

Kursy i szkolenia

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie: Kontakt w sytuacji pomagania (135 godz.) – roczny kurs

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie: Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej (64 godz.) – czteromiesięczny kurs

Stowarzyszenie Alternatiff w Warszawie – seminarium nt. asertywności i mediacji razem z treningiem

Stowarzyszenie Alternatiff w Warszawie – szkolenie z podstaw terapii rodzinnej

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii Ośrodka Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Kuratorium Oświaty ( 2 lata) obejmujące psychologiczny trening grupowy, warsztat pracy z jednostką, warsztat pracy z rodziną, warsztat pracy z grupą.

2010Uzyskanie certyfikatu z zakresu pomocy psychologicznej (trzyletnie szkolnie) w wiedeńskiej szkole GLE International (Analizy egzystencjalnej i Logoterapii) należącej do International Fedaration of  Psychotherapy (IFP Zurich) oraz European Association of Psychotherapy (EAP)

2012certyfikat psychoterapeuty po pięcioletnim kursie z psychoterapii egzystencjalnej
w wiedeńskiej szkole GLE International
(Analizy egzystencjalnej i logoterapii) należącej do International Fedaration of  Psychotherapy (IFP Zurich) oraz European Association of Psychotherapy (EAP) – praca pod superwizją

2013 – warsztat „Wprowadzenie do terapii poprzez Akceptację i Zaangażowanie” (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) – 6 godz. – zorganizowany przez Katedrę Analizy Zachowania Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Dodatkowa działalność:

Współzałożyciel Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE – Polska

Redagowanie tekstów z analizy egzystencjalnej

Wykładowca na Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa

Copyright 2019 - Jakub Wielgopolan